Teenused

Teenused

ühe ventilatsiooni süsteemi paigalduseks vajalikud etapid

Mõõdistamine

Mõõdistame hoonete ventilatsiooni vajaduse ja objekti muutujad

Projekteerimine

Koostame nõuetele kohase ventilatsiooni projekti ja muu vajamineva

Materjalide tarnimine

Tarnime vajaminevad materjalid ja seadmed

Puurimine ja paigaldus

Teostame läbiviigud ja ehitame süsteemi

Seadete installeerimine

Paigaldame agregaadid ja seadmed

Seadistamine

Seadistame lähtuvalt objekti otstarbest agregaadid ja süsteemid

Hooldus

Hooldame paigaldatud süsteeme ja seadmeid hea sisekliima tagamiseks